måndag 27 september 2021

Bomöte

 

Alla hyresgäster i kvarteret är välkomna till
Bomöte
onsdag den 6 oktober kl. 19.00
i hyresgästlokalen Åsögatan 79
vi bjuder på kaffe från 18.30

Lämna synpunkter på ditt boende!

Lokala hyresgästföreningen Linjalen ska snart ha samråd med den nya förvaltaren. Vi vet att det finns problem och klagomål men också bra idéer hos oss hyresgäster.
Vi vill gärna ha dina synpunkter skriftligt i brevlådan i korridoren i port 79 eller på mejl till
feeeva500@gmail.com senast 3 oktober. Då kan vi ta upp de viktigaste frågorna på bomötet.

 

Var med och bestäm om dina hyresgästpengar!

På bomötet fattas beslut om 2022 års verksamhetsplan och budget. Beslutet gäller de pengar som alla hyresgäster är med och betalar och som ska gå till aktiviteter till glädje för alla i kvarteret.

 

Föreslå förbättringar som vi ska yrka pengar för!

Pengar ur Stockholmshemspotten söks varje år efter förslag på bomötet.

Styrelsen

torsdag 2 september 2021

 
Lördag 11 september
Loppis på gården med egna bord från
kl. 10.00 - 14.00
Föreningen bjuder på kaffe från kl. 11.00

Frågor besvaras av Eva Fee

073 – 600 54 10


Styrelsen


tisdag 31 augusti 2021

 

Augusti 2021

 


 

Verksamheten startar upp igen
Alla hyresgäster är välkomna till lokalen, Åsögatan 79.


Se också info i portarna och föreningens hemsida:

lhlinjalen.blogspot.com


Söndag 5 september
- kl. 15.00 musik och afternoon tea/kaffe i lokalen.

 

Lördag 11 september
- Loppis på gården med egna bord från kl. 10.00 -14.00 Föreningen bjuder på kaffe från kl. 11.00

 

Tisdag 14 september
- höstens första Pubkväll från kl. 18.00.
Det du vill dricka tar du med dig själv.

 

Torsdagar fr.o.m. 16 september kl. 12.00
- träffas Vardagslediga för sedvanliga luncher med Topsy Bondesson.

Onsdag 6 oktober kl. 18.00
- blir det Bomöte för alla hyresgäster.
Då kan du framföra synpunkter på hur föreningen ska ta tillvara hyresgästernas intressen och använda de hyresgästpengar som vi har förtroendet att ha hand om

 

Styrelsen

tisdag 17 augusti 2021

Vår förvaltare David Karlsson slutade i början av augusti.

 


Det kom som en stor överraskning för oss i föreningen.

Speciellt eftersom styrelsen hade en pågående dialog om saker, som skulle utföras på gården.

Bl.a. skulle David ha köpt in blommor och trädgårdsmöbler som skulle ha varit på plats innan sommaren. Detta enligt överenskommelse om medel ur Stockholmshemspotten.

Vi förväntade oss också protokoll från det senaste samrådet den 16 juni och från ett tidigare möte den 20 april. Båda protokollen skulle David skriva men inget av dem har kommit till oss.

Det enda besked styrelsen har fått om Davids försvinnande är att Maj

Sabel tillsvidare fungerar som förvaltare fr.o.m. 13/7 och att en ny förvaltare väntas i september.

Vi är mycket besvikna på att Stockholmshem inte gjort sin del av det som avtalats och beklagar att det ser ut som det gör på gården fortfarande.

Vi hade förväntat oss något annat i enlighet med det som avtalats med David.

 

 

Styrelsen för LH Linjalen

måndag 5 juli 2021

Styrelsen 2021

 
Styrelsen 2021


Ordförande: Christina Nygren,                  asienkontakt@gmail.com
Sekreterare: Eva Fee,                                
feeeva500@gmail.com
Kassör & hemsida: Uffe Borgenheim       
basick50@gmail.com

Miljöfrågor Staffan Ågren,                          miljo.lh@stagr.se
Pub-kvällar:
 Stefan Höglund,                     mailbox@stefanus.se

Övriga: 
Maj-Britt Nyberg,                                        
mb_nyberg@yahoo.se

Klas Wahlqvist,                                           klas.wahlqvist@hotmail.se
Liiz Åberg Kjellstenius                                liiz.aberg@hotmail.com
Erik Nytell                                                   ny.tell@hotmail.com
Anders Marén

Du kan också skicka sms eller ringa till Eva Fee, 073 600 54 10

Skicka i första hand mail till den i styrelsen som ansvarar för respektive område.

Tillsammans med styrelsen arbetar också andra personer som är aktiva i olika arbetsgrupper eller har tagit på sig olika uppgifter. Alla hyresgäster är välkomna att delta. Arbetet i styrelsen och eventuella arbetsgrupper är helt ideellt.


Mer information om verksamheten finns på hemsidan: lhlinjalen.blogspot.com


Bokning av kvarterslokalen Åsögatan 79
- öppnar måndagen den 16/8 för uthyrning tidigast den 1 september

Därefter gäller måndagar 18.00 -19.00 i lokalen eller på telefon 079 348 03 86

Övrig tid går det att tala in önskemål om bokning på telefonsvararen
Anne-Beathe Schelin är den som sköter bokningarna

Att hyra lokalen för privat bruk kostar 300 kr

 Vardagslediga träffas i lokalen torsdagar kl.12.00 Självkostnadspris: 20 kr

Topsy Bondesontopsybondeson@hotmail.com

Om du vill ordna en aktivitet i lokalen, som riktar sig till alla hyresgäster

mejla ett förslag till ordföranden: asienkontakt@gmail.com

 Odling på gården

Det finns flera trädgårdsgrupper.

Vill du vara med i någon av dem så kontakta oss i styrelsen.

 Om du vill vara med och påverka så är du välkommen att delta i föreningens arbete.


Styrelsen

lördag 22 maj 2021

Välkommen till årsmöte för LH-Linjalen

Alla medlemmar i Hyresgästföreningen i kvarteret kallas till årsmöte i lokala hyresgästföreningen Linjalen Tisdagen 1 juni kl. 18.00. 2021 på gården vid stora pergolan (vid regn flyttas årsmötet till tisdag 8.6. kl 18.00)

Vi som är aktiva i LH-linjalen försöker påverka vad som händer i vårt kvarter när det gäller ombyggnader, skötsel av gården, underhåll m.m. Vi arbetar för alla hyresgäster men vilka frågor som är viktiga och vilken linje föreningen ska driva mot Stockholmshem i olika frågor bestäms i första hand av er som är medlemmar.
Vi har hand om kvarterslokalen som alla hyresgäster kan hyra.
Vi håller bomöten för alla boende och har samråd med Stockholmshems förvaltare om saker som hyresgästerna tycker ska förbättras.
Vi ordnar pubkvällar och aktiviteter för vardagslediga.

 Valberedningen vill gärna komma i kontakt med grannar vi inte känner.
Vi hoppas att du vill vara mer aktiv i LH Linjalen på ett eller annat sätt.

Styrelsen, som träffas ca 8 gånger per år behöver förstärkas. Men det finns även många andra och intressanta uppdrag att utföra, utan att man behöver vara med i styrelsen. Hör av dig till oss valberedare så fort som möjligt: Bo Erlandsson 073-943 53 75 eller Topsy Bondesson 070- 627 48 79 så ska vi berätta mer vad ett uppdrag kan innebära och hur ett val går till. Ta med en vän som vill bli medlem, så görs det direkt på mötet.

 Ingen kan göra allt. Tillsammans kan vi göra något

Dagordning för årsmöte LH Linjalen 2021
1. Mötets öppnande
2. Beslut om kallelse till mötet har skett korrekt
3. Val av mötesledning a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Styrelsens berättelser för verksamhetsåret 2019 a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk berättelse/bokslut
5. Revisorernas berättelse 2019
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Beslut om antalet ledamöter/ersättare i styrelsen
8. Val av styrelse i den lokala hyresgästföreningen a) ordförande b) ledamöter 1 år c) ledamöter 2 år d) ersättare 1 år
9. Val av revisorer a) ordinarie revisor/er 1 år b) revisorsersättare 1 år
10. Val av valberedning
11. Nominering till förhandlingsdelegation, t.ex. Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stadsholmen eller Micasa (1 ordinarie, 1 ersättare) 1
12. Nomineringar till uppdrag i Hyresgästföreningen Södermalm a) styrelsen b) revisorer c) valberedning d) region Stockholms fullmäktige
13. Behandling av förslag från styrelsen. Motioner och nya frågor som anmälts i förväg
14. Övriga frågor
15. Avslutning

onsdag 24 mars 2021

Påskfika på gården

 

       

Vi bjuder på kaffe

måndag 5 april 15.00 – 16.00
vid stora pergolan

Välkomna!

Linjalens styrelse

Ställ upp i Kampanjen mot marknadshyra 18 april på Södermalm!

 Kom med i det lokala arbetet på Södermalm, sprid informationen till så många du kan!

Det pågår en välorganiserad påverkanskampanj för att driva igenom marknadshyror. I januariavtalet tas ett stort steg mot en helt fri hyresmarknad där hyresvärdarna bestämmer villkoren. Det påstås att det ska leda till ökat bostadsbyggande. Men det finns inga exempel i världen som visar att detta är sant. Om marknadshyror blir verklighet står vi inför en hyreschock särskilt här på Södermalm.

Nu växer en proteströrelse över hela landet. Blir vi tillräckligt många kan vi se till att hoten om marknadshyra stoppas för att sedan gå vidare för en socialt rättvis bostadspolitik som ger bostäder åt alla och ett tryggare samhälle.

Den 18 april genomförs protester landet runt både fysiskt och digitalt. Mer information hittar du på raddahyresratterna.se och nejtillmarknadshyror.se eller Nej till marknadshyra facebooksida.

Vi har bildat en lokal grupp på Södermalm och har haft ett första digitalt möte med deltagare från Hyresgästföreningen Södermalm, lokala hyresgästföreningar och Välfärdsalliansen. Vi välkomnar alla som är emot marknadshyra och vill delta i arbetet eller sprida information om kommande aktiviteter. Mejla Eva Fee, feeeva500@gmail.com om du vill vara med. Nästa möte på Zoom är måndag 8 mars 18.30.

Vi har bestämt att vi fredagen den 12 mars ska ha namninsamling och utdelning av information vid Ringen och vid båda uppgångarna vid Södra Station 15.30 -17.30. Om många vill vara med kan vi planera för fler ställen och dagar. Vill du kunna hämta ett större antal affischer m.m. för att sätta upp och sprida i ditt område så hör av dig. Detsamma gäller om du har tips om eller möjlighet att trycka upp eller vill sponsra tryckning av informationsmaterialet nedan.Nejtill-affisch-Ada-illustration-A3-Utskrift

Häftet: Nej till marknadshyra!!!! 

Läs gärna igenom häftet. Det ger underlag för diskussion vid kommande möten och aktiviteter.
Hälsningar Eva Fee, HGF Södermalm och Håkan Blomqvist, Välfärdsalliansen


Nejtill-affisch-Ada-illustration-A3-Utskrift

Nejtill-affisch-KomMedHelaSverige-A3-Utskrift

Nejtill-affisch-KomMed-i-kampanjen-A3-Utskrift

Nejtill-flyer-A5-på-A4-2st-i-bredd-Utskrift

tisdag 19 januari 2021

Julgransplundring

Tyvärr blev årets julgransplundring inställd.
Vi planerar för nya aktiviteter under det kommande året.

Kom gärna med egna förslag på aktiviteter vi kan anordna under rådande omständigheter.

STYRELSEN


lördag 26 december 2020

 God jul och ett bättre nytt år!

Vi vågade oss ut på gården för glögg och umgänge på Lucia. Det blev lyckat så vi gör om det igen.

 

Vi bjuder på kaffe på gården
vid julgranen
tisdag 29 december 15.00 – 16.00

 

Ett stort tack till alla som skrivit under kravet på hyresnedsättning. Vi har lämnat era brev vidare till Stockholmshem och hoppas att de tar kraven från mer än tvåhundra hyresgäster i Linjalen på allvar.  

Men vi kan bli ännu fler som protesterar mot att Stockholmshem förvägrar hyresgästerna utlovad och lagstadgad ersättning för bullerstörningar. Om du missat det tidigare utskicket från LH-Linjalen, så kommer det att finnas vid kaffet den 29 och du kan skriva under.


Du kan fortfarande lämna din underskrivna blankett i brevlådan i hyresgästlokalen till vänster i korridoren bottenvåningen, Åsögatan 79 dit du kommer in med grön blipp (tvättstuga).  Vill du inte gå ut kan du ringa eller skicka sms till Eva Fee 073 600 54 10 så bestämmer vi en tid när vi kan hämta din blankett på ett säkert sätt.

Linjalens styrelse

måndag 14 december 2020

onsdag 2 december 2020

Välkommen till Luciaglögg på gården

 Välkommen till Luciaglögg på gården 
söndag 13 december 15.00 – 16.00!

 Det blir inget Luciafirande i lokalen i år, men vi vågar oss på att bjuda på lite glögg och pepparkakor under ordnade former på gården vid julgranen.


Varmt välkomna önskar styrelsen i LHF Linjalen

Namninsamling för hyresnedsättning


Vi vill också gärna att du/ni skriver under på kravet att Stockholmshem ska återuppta förhandlingarna med Hyresgästföreningen och gå med på yrkade hyresreduktioner för byggstörningarna som har pågått i stort sett oavbrutet sedan 2016.
Hyresgästföreningen begärde förhandling i våras och har först nu fått ett svar från Stockholmshem, med ett bud som ligger mycket långt från vad som är skälig hyresnedsättning enligt hyreslagen.  Budet är oacceptabelt och Stockholmshem har vägrat att höja det.

Om de inte ändrar sig och återupptar seriösa förhandlingar, kommer det tyvärr att bli en långvarig process i hyresnämnden innan någon kan få nedsättning.  Alla hyresgäster har blivit utsatta och rätten till nedsättning gäller alla.

Det är viktigt att så många som möjligt visar sitt stöd för kraven och förmår Stockholmshem att förhandla seriöst!

Du kan lämna din underskrivna blankett i brevlådan i hyresgästlokalen, Åsögatan 79, dit du kommer in med grön blipp (tvättstuga) senast måndag 14 december eller när vi träffas på gården 13 december kl. 15-16.  Vill du absolut inte gå ut kan du ringa eller skicka sms till Eva Fee 073 600 54 10 så bestämmer vi en tid när vi kan hämta din blankett på ett säkert sätt.

 Styrelsen i Lokala Hyresgästföreningen Linjalen


Länk till blanketten

måndag 9 november 2020

Läget i hyresförhandlingarna

 Tyvärr verkar det bara vara mera vinst som gäller för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Trots goda vinster och mycket pengar i kassorna, låga räntor och knappt någon inflation kräver de inför nästa år 2, 8 % i hyreshöjning. Ett orimligt krav i Coronatider som alla bör protestera mot. 


LH linjalen har skrivit under uppropet om sänkta hyror https://ronnbarsgarden.wordpress.com/2020/10/16/upprop-for-sankta-hyror/


Gör det du också!

Styrelsen i Lokala Hyresgästföreningen Linjalen


Fortfarande inget svar från Stockholmshem om hyresreduktionen

 I våras krävde förhandlarna från Hyresgästföreningens att Stockholmshem äntligen skulle reglera frågan om hyresnedsättning på grund av de allvarliga byggstörningarna i Linjalen under närmare tre års tid. 

Under byggtiden vägrade Stockholmshem att förhandla och hävdade att hyresreduktionerna skulle bestämmas först när bygget var klart. 

LH Linjalen har tagit fram ett mycket tydligt underlag som visar vilka störningar som ägt rum Det råder ingen tvekan om att lagen ger hyresgästerna rätt till nedsättning av hyran och att det bör bestämmas förhandlingsvägen.

Stockholmshem verkar vara totalt oförmögna att följa lag och avtal. Man hävdar att störda hyresgäster fått ersättning och att mer inte skulle medges. 

Hyresgästföreningens förhandlare krävde att Stockholmshem genast skulle redovisa vilka hyresgäster som fått ersättning och på vilka grunder.

Stockholmshem har fortfarande inte svarat på detta. Förhandlingen har skjutits upp flera gånger i avvaktan på utlovat svar. Detta är inget annat än ren förhandlingsvägran.

Hyresgästföreningens jurister förbereder nu enskilda pilotfall i hyresnämnden, eftersom det inte verkar möjligt att förhandla med Stockholmshem.

Några hyresgäster har vid ett tillfälle fått hyran nedsatt med halva månadshyran. Det stod på hyresavin att pengarna skulle avräknas när frågan om hyresreduktion slutligen bestämts. Frågan är om Stockholmshem faktiskt inte vet vad de själva sagt och gjort. Det finns i så fall verkligen skäl att fråga hur bolaget sköts och vem som har ansvaret.

Som framgår av artikeln i Mitti 31 oktober 2020 tar Stockholmshems politiskt valde ordförande Björn Ljung (L) personligen åt sig äran för att ha förvandlat Linjalen ”Från skamfläck till liv och rörelse”.
Tala gärna om för Björn Ljung tel. 073 615 01 03 eller
mejl:  bjorn@ljungconsulting.se att han också bör ta ansvar för att 
Stockholmshem följer lagar och avtal.

Styrelsen i Lokala Hyresgästföreningen Linjalen


söndag 8 november 2020

Genmäle till artikeln "Från skamfläck till liv och rörelse" i Mitt i Södermalm, 31 okt-6 nov, sid 14, att publiceras i tidningen fredagen 13 november

 Politikernas uttalanden är den verkliga skamfläcken

"Fake news" eller ren okunnighet?
Vad Dennis Wedin och Björn Ljung säger i artikeln "Från skamfläck till liv och rörelse” är fullt av fel. Tusentalet hyresgäster i Linjalen känner inte igen sig.
Vi är särskilt stolta över kvarterets prisbelönta innergård. Det politikerna anser sig ha väckt till liv har i decennier varit ett levande kvarter där grannsämja och gemensamma aktiviteter präglat atmosfären.

 Felen är många, inte minst om den påstådda tidigare otryggheten:

– Det sägs att det legat ett ”ungkarlshotell” i Linjalen men det populära hotellet Alexandra tog emot vanliga inhemska och utländska turister. Det hotellhem som politikerna förmodligen förväxlar med Alexandra ligger fortfarande kvar i kvarteret intill.

– Att "många skumma personer rörde sig i området" känns inte igen. Men sedan trappan gjorts "mer öppen" används gården alltmer som en offentlig park med åtföljande störnings- och trygghetsproblem.

– "En högljudd klick som var kritiska" är en förolämpande beskrivning av den majoritet av hyresgästerna som inte lämnade hyresgäst­godkännande av ombyggnaden.

– Den "juridiska process" som nämns utnyttjades å det grövsta av Stockholmshem som drog ut på processen och satte som ultimatum för nyinflyttade att de skulle godkänna ombyggnaden för att få hyreskontrakt.

– Garaget sägs ha varit ”mest ett tillhåll för narkomaner och kriminella" men med ICA-butikens öppettider 7-22, så är garaget fortfarande minst lika tillgängligt för ljusskygga individer. Genomsynen i det tidigare öppna garaget har minskat genom smalare gångvägar och svårigheter att se runt hörn, vilket inte ökat tryggheten. Det gör heller inte ICA:s pantstation som dessutom utgör en trafikfara.

– En ”ny miljöstation” har inrättats i en ombyggd lägenhet. Den har ersatt en större och väl fungerande miljöstation som fanns i garaget och kan knappast kallas ”ett lyft”.

 Politikerna kunde också ha talat om när och hur hyresgästerna kommer att få utlovad hyreskompensation för flera års byggstörningar – en fråga som Stockholmshem nu drar i långbänk genom förhandlingsvägran. Eller hur de boende, många äldre, har känt sig när de har tvingats utstå daglig slagbilning med ljudnivåer på 80-100 decibel.

 Vi anser att folkvalda inte bör gå ut i massmedia på det osnygga och missledande sätt som skett i den aktuella artikeln.

 Styrelsen i Lokala Hyresgästföreningen Linjalen

torsdag 29 oktober 2020

 

Öppna länken nedan och stöd upproret för sänkta hyror.
Vi i den lokala hyresgästföreningen har redan gjort det.


Vi kräver sänkta hyror